Grond en graafwerk in Breda

 
 
Van Gilsbestratingen uit Breda heeft jarenlange ervaring in grondwerkzaamheden, graven van sleuven, graven van funderingen etc .

Het grondwerk vormt de voorbereiding van de bouw . Het bestaat uit ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van puingranulaat en funderingsmaterialen vallen hieronder : alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.
 
Graag bespreken we bij Van Gilsbestratingen uit Breda uw wensen